Oświadczenie ws. sporu zbiorowego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 W Rzeszowie Strony Związkowej, Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego

Oświadczenie ws. sporu zbiorowego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 W Rzeszowie Strony Związkowej, Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego

Mediacje w ramach toczącego się w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie sporu zbiorowego zakończyły się porozumieniem.

W spotkaniu mediacyjnym, wzorem dwóch poprzednich, udział wzięły strony sporu, mediator wyznaczony przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek.

Strony potwierdziły ustalenia podjęte w piątek 20 lipca, podczas tzw. spotkania technicznego.

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego nastąpi o:
– 300 zł brutto od 1 sierpnia 2018
– 200 zł brutto od 1 sierpnia 2019
– 250 zł brutto od 1 lipca 2020.

Wzrost wynagrodzenia od sierpnia 2018 i 2019 nastąpi bezwarunkowo. Natomiast ostatnia transza zostanie wypłacona pod warunkiem, że Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi opinię w zakresie sytuacji finansowej szpitala, pozytywną prognozę na następny rok i określi ją jako nie gorszą w porównaniu do lat ubiegłych oraz wskaże że szpital zachowuje płynność finansową. Strony ustaliły również, że powołany zostanie Zespół ds. Monitorowania Porozumienia i Sytuacji Ekonomicznej Szpitala.

W kwestii pozostałych postulatów strony również doszły do porozumienia.

Oznacza to, iż spór zbiorowy siedmiu organizacji związkowych z dyrektorem Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie został zakończony.

W imieniu stron sporu
Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego