Sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność” [APEL]

Sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność” [APEL]

Związek zawodowy „Solidarność” apeluje do krwiodawców, związkowców i wszystkich ludzi dobrej woli o podzielenie się w sierpniu darem krwi z osobami najbardziej potrzebującymi.

XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w dowód pamięci i szacunku dla Ojca Świętego Jana Pawła II i Jego nauk ustanowił Sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność”.

Wypełniając testament Świętego Jana Pawła II zawarty w słowach: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”, od 2006 roku Związek prowadzi charytatywną akcję Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność”, budując wspaniały pomnik Ojca Świętego i praktycznie realizując Jego nauki.

Początkowo, w związku z rocznicą śmierci Jana Pawła II akcja była organizowana w kwietniu, jednak w 2008 r. Krajowy Zjazd Delegatów zmienił ją na sierpień. Duży wpływ miały na to doświadczenia centrów krwiodawstwa. To właśnie latem zapasy banków krwi są na dramatycznie niskim poziomie, a wydawanie krwi ograniczane jest często do przypadków bezpośredniego zagrożenia życia.

Krwi nie zastąpi żaden specyfik. Każdego roku z krwi korzysta ponad 2 mln chorych. Krew jest bazą dla wielu podstawowych leków i nie da się jej wyprodukować. Co roku nawet 500 000 osób oddaje krew, z czego honorowi krwiodawcy czynią to kilkukrotnie w ciągu roku. Jednorazowo bezpiecznie można oddać 450 ml krwi, mężczyźni nie częściej, niż co 8 tygodni, a kobieta co 12 tygodni.

Krew można oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Na stronach internetowych centrów krwiodawstwa można znaleźć informacje o bieżących potrzebach stacji oraz o wyjazdowych akcjach pobierania krwi.

Dzień oddawania krwi jest wolny od nauki, pracy. Należy pamiętać o zabraniu odpowiedniego zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa.

Krew oddawać można od poniedziałku do piątku
w stałych punktach Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:
Rzeszów, siedziba RCKiK, ul. Wierzbowa 14
Leżajsk, oddział RCKiK, ul. Leśna 22 (Szpital Powiatowy)
Mielec, oddział RCKiK, ul. Żeromskiego 17

Kto może oddać krew?

Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 – 65 lat. Wystarczy zgłosić się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie lub jego Oddziału Terenowego z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem. Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi. Oddanie takiej ilości krwi nie jest szkodliwe dla zdrowia. Krwiodawca powinien jednak wiedzieć, że przerwa między kolejnymi pobraniami krwi nie może być krótsza niż 8 tygodni w przypadku mężczyzn i 12 tygodni w przypadku kobiet. Do oddania krwi nie należy zgłaszać się na czczo, wskazany jest lekki, możliwie beztłuszczowy posiłek. Tuż przed oddaniem dawca lub kandydat na dawcę może otrzymać kawę lub herbatę, a po oddaniu krwi, ekwiwalent o wartości 4500 kcal.

hm