60 milionów euro dla Podkarpacia

60 milionów euro dla Podkarpacia

Województwo Podkarpackie rozliczyło swój Regionalny Program Operacyjny (RPO) na lata 2007-2013.

– Z tytułu płatności końcowej do Polski wpłynęło prawie 60 mln euro – wyjaśnił wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Przekazana przez Komisję Europejską 6 sierpnia br. kwota wyniosła 59 939 347,85 euro.

– Wypłata z Komisji oznacza, że w pełni wykorzystano wszystkie dostępne w programie środki. Władze regionu mogą teraz w pełni skoncentrować się na realizacji obecnej i przygotowaniach do kolejnej unijnej perspektywy finansowej – powiedział wiceszef resortu inwestycji i rozwoju.

To już dziesiąty zamknięty program regionalny. Wcześniej Komisja Europejska dokonała wypłat końcowych za programy województw: opolskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i małopolskiego.

Do tej pory z tytułu rozliczenia programów do Polski trafiła kwota prawie 551 mln euro (550 877 746,40 euro).

Na rozliczenie wciąż czekają programy sześciu województw : dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego.

– Oczekiwana kwota wypłat z tytułu rozliczenia pozostałych 6 regionalnych programów operacyjnych to ponad 313 mln euro – dodał wiceminister Hamryszczak.