Pierwsze szkolenie dla pracodawców podkarpackich terytorialsów

Pierwsze szkolenie dla pracodawców podkarpackich terytorialsów

Pierwsze szkolenie dla pracodawców żołnierzy terytorialnej służby wojskowej (TSW) służących w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, na którym dyrektorzy, menadżerowie i szefowie firm zapoznali się z przysługującymi im prawami, ale również zobaczyli jak szkolą się ich pracownicy.

Pracodawcy zatrudniający żołnierzy TSW służących w szeregach Podkarpackiej Brygady po raz pierwszy uczestniczyli w szkoleniu, które odbyło się 17 października br. na terenie OSPWL Nowa Dęba. Dzięki temu mieli możliwość obejrzeć zajęcia z taktyki, strzelania oraz pokonywania toru napalmowego. Pracodawcy mogli zobaczyć, jak w rzeczywistości ćwiczą ich pracownicy podczas szkolenia zintegrowanego oraz zajęć rotacyjnych. Zatrudniający podkarpackich Terytorialsów dowiedzieli się także podczas spotkania z referentem prawnym, jakie przysługują im prawa i obowiązki oraz, między innymi, w jaki sposób mogą wnioskować o rekompensaty finansowe z tytułu zatrudniania żołnierzy OT.

Terytorialsi to pożądani na rynku pracy pracownicy, ponieważ służba wojskowa to przede wszystkim ciężka praca, często wymagająca specjalistycznych kwalifikacji, a jednocześnie rozwijająca szereg umiejętności, które przydatne są i cenione także na cywilnym rynku pracy. Podczas szkolenia żołnierze uczą się konkretnego i precyzyjnego działania, sprawnego podejmowania decyzji, zdyscyplinowania, czy umiejętności zarządzania grupą. Pracodawcy obecni na poligonie nie kryli swojego zdziwienia i zaskoczenia tym, co mogli zobaczyć podczas szkolenia osobiście.

Na koniec dowódca 35. Batalionu Lekkiej Piechoty z Sanoka ppłk Rafał Jarosz podziękował wszystkim za przybycie, wręczył pamiątkowe suweniry oraz książeczki w których znalazł się pakiet informacji dla pracodawców zatrudniających żołnierzy OT. Wspólna tradycyjna wojskowa grochówka, która zawsze smakuje najbardziej w warunkach polowych zakończyła zmagania w Nowej Dębie.

Zainteresowanie służbą w szeregach 3. Podkarpackiej Brygady nie ustaje. Proces szkolenia żołnierzy Obrony Terytorialnej został zaprogramowany w taki sposób, by umożliwić pracownikowi pełniącemu służbę w WOT łączenie życia zawodowego, prywatnego i służby na rzecz Ojczyzny i lokalnych społeczności.