Współpraca z deweloperem. Jak ją zorganizować?

Współpraca z deweloperem. Jak ją zorganizować?

Rynek mieszkaniowy rozwija się w Polsce niezwykle dynamicznie. Wynika to ze specyfiki polityki budownictwa oraz nieustannego niedostatku mieszkań, zwłaszcza w dużych miastach gdzie wchodzi deweloper. Rzeszów, Kraków, Warszawa czy Poznań. W każdym z tych miast istnieje duże zapotrzebowanie na nowe mieszkania.

Minimalizacja ryzyka

Rzadko jednak deweloper operuje samodzielnie. Dużo częściej korzysta z pomocy pośrednika. Jego zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka w zakresie sprzedaży lub najmu wybudowanych przez niego mieszkań. Sam deweloper ma za zadanie zorganizowanie i przeprowadzenie całego procesu budowlanego i doprowadzenie go do końca. Oznacza to oczywiście oddanie do użytku mieszkań, które po pierwsze spełniają wcześniejsze warunki przedstawione przez dewelopera, a ich stan prawny jest uregulowany. Sam deweloper może nie orientować się w lokalnym rynku i nie mieć podstawowych narzędzi, które pozwalałyby mu szybko i sprawnie sprzedać wybudowane mieszkania. Inwestując na obcym z jego punktu widzenia terenie może nie mieć możliwości wybrania najkorzystniejszej lokalizacji czy określenia dla niej priorytetów. W takim przypadku współpraca z pośrednikiem może tu przynieść szereg korzyści, zarówno dla tego pośrednika, jak i też dla dewelopera. Dobrze zorganizowana współpraca poparta kompetencjami pośrednika i solidnością dewelopera na pewno powinna zapewnić wszechstronne korzyści obu stronom.

Wiedza na temat rynku

Najkorzystniejsza współpraca występuje wtedy, kiedy deweloper podpisuje umowę z jednym pośrednikiem, który reprezentuje go i świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą sprzedażowo-marketingową całej inwestycji. Umowa taka powinna dokładnie przewidywać wszelki zakres współpracy oraz doprecyzować obowiązki każdej ze stron, oraz zobowiązania. Ważne jest też oczywiście odpowiednie dobraniem partnera. Pośrednik, który będzie reprezentował dewelopera, musi przede wszystkim wykazać się olbrzymią wiedzą na temat rynku mieszkaniowego, mieć odpowiednie doświadczenie w tym zakresie i kierować się profesjonalizmem w działaniu. Pośrednik poza doskonałą znajomością rynku nieruchomości winien zająć się wsparcie inwestycyjnym i doradztwem prawnym dla dewelopera. Oczekiwana jest też pomocy przy wyborze lokalizacji inwestycji i określenia jej potencjału. Może on się zająć też zorganizowaniem badań rynkowych, które będą miały wpływ na dalsze decyzje inwestycyjne. Takie badania pozwolą nam określić potencjalne zainteresowanie klientów mieszkaniami, a także ocenić, w jakim przedziale cenowym może poruszać się ewentualny nabywca. Dodatkowo może pomóc w przygotowaniu i realizacji kampanii marketingowej, a także zorganizowania i poprowadzenia całego procesu sprzedaży. Pośrednik ma też udział w pozyskiwaniu samych klientów oraz profesjonalną obsługę sprzedaży i udzielaniu wszelkich niezbędnych informacji. Kiedy np. deweloper w Rzeszowie nie będzie miał wystarczającej wiedzy o lokalnym rynku mieszkań pośrednik zorganizuje biuro sprzedaży z kompetentną obsługą i przeprowadzi analizy struktury mieszkań i, ich ewentualnych zmian w toku budowy. Ewentualnie współpracę można rozszerzyć o monitorowanie terminów zawarcia umów rezerwacyjnych, deweloperskich oraz sprzedaży, a także obsługi prawnej.