XXIII Prezentacje Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków 2 czerwca

XXIII Prezentacje Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków 2 czerwca

Prezentacje Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków to największa doroczna impreza plenerowa organizowana w kolbuszowskim skansenie od 1997 r. Jej założeniem jest pokazywanie zanikających już rzemiosł oraz autentycznej twórczości ludowej. W tym roku motywem przewodnim jest prezentacja relacji między mistrzem a uczniem – relacji pozwalającej przekazać dziedzictwo kulturowe regionu następnemu pokoleniu.

2 czerwca 2019 r.
godz. 12.30 – 19.00
Park Etnograficzny w Kolbuszowej, ul. Wolska 36, 36-100 Kolbuszowa

Temat przewodni: „Mistrz i uczeń. Ocalanie dziedzictwa”

Organizatorzy przedsięwzięcia pragną pokazać ową relację, zapraszając twórców ludowych i ich uczniów do skansenu. Mają także nadzieję zainspirować turystę pracą doświadczonego twórcy.

W tym dniu w skansenie mistrzowie rzemiosła artystycznego będą na oczach odwiedzających przekazywać młodszym lekcję tak samo dotyczącą dziedzictwa materialnego (garncarstwa, rzeźbiarstwa, zabawkarstwa czy plecionkarstwa), jak i niematerialnego (śpiewu, tańca, gry na tradycyjnych instrumentach, obrzędów).

Imprezie towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła artystycznego i potraw regionalnych.

W programie:

godz. 12.30 – 15.30 w szkole z Trzebosi – projekcje filmów dokumentacyjnych związanych z dawnymi rzemiosłami i tradycyjną nauką gry na skrzypcach

godz. 12.30 – 17.00 – pokazy rzemiosł i twórczości artystycznej z warsztatami:

– tłoczenie oleju lnianego wraz z poczęstunkiem o godz. 13.45
– krawiectwo i hafciarstwo – szycie i zdobienie strojów
– szydełkowanie – wyrób serwetek
– bibułkarstwo – wyrób kwiatów z bibuły
– wycinankarstwo – wyrób tradycyjnych wycinanek
– ziołolecznictwo – przygotowanie herbatek ziołowych
– malarstwo ludowe – wyrób makatek oraz zdobienie drewnianych łyżek
– garncarstwo – wyrób naczyń na kole garncarskim
– rzeźba ceramiczna – lepienie figurek z gliny

Pozostałe rzemiosła i dziedziny sztuki ludowej: wyrób dachówek, zabawkarstwo, plecionki z wikliny, słomy, a także z korzenia sosny, rzeźbiarstwo

godz. 15.00 – 19.00 – występy na scenie:

– Kapela z Kolbuszowej
– Grupa Folklorystyczna Seniorów „Ziemia Podkarpacka” z Kolbuszowej wraz z młodzieżą – tańce i przyśpiewki lasowiackie
– Zespół Pieśni i Tańca „Hyżniacy” z Hyżnego – tańce rzeszowskie i przeworskie
– Lidia Biały z Trzciany – uczennica Kazimierza Marcinka – śpiew oraz gra na skrzypcach i suce mieleckiej
– Kapela z Hyżnego
– Kapela Pawła Płudowskiego – mistrz i uczniowie
– „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego – widowisko obrzędowe „Jak Zosia leczyć się uczyła – czary i gusła lasowiackie”
– Kapela z Huty Komorowskiej
– Zespół Pieśni i Tańca „Wolany” wraz z Kapelą z Woli Zarczyckiej

Ponadto kiermasz rękodzieła artystycznego i kuchnia regionalna, o którą zadbają Koła Gospodyń Wiejskich z Mazurów i Kolbuszowej Górnej

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Marszałek Województwa Podkarpackiego.