Krzyż Tau – historia i znaczenie

Krzyż Tau – historia i znaczenie

Znak Tau był pierwotnie wyłącznie jedną z liter dwóch alfabetów – greckiego i hebrajskiego. Z czasem, w Starym Testamencie, stał się symbolem Boskiego zbawienia. Później Tau przyswoiło sobie Chrześcijaństwo, łącząc znak z osobą Jezusa Chrystusa. Dziś krzyże przypominające literę „T” powszechne noszą franciszkanie. Co oznaczają te szczególne krucyfiksy i jaka jest ich historia? Jaką symbolikę mają artykuły religijne opatrzone charakterystycznym znakiem?

Tau w Starym i Nowym Testamencie

W Biblii o znaku Tau wspomniano w Księdze Ezechiela (Ez 9,4-6). Miał on być symbolem ocalenia niewinnych. Ci, na których czołach nakreślono znak, zyskali zbawienie. Naznaczenie ludzi Tau ma wydźwięk symbolu ocalenia niewinnych również w Nowym Testamencie, w kilku fragmentach Apokalipsy Świętego Jana.

Historia znaku Tau

Literę Tau można odnaleźć w rzymskich katakumbach. Jej kształt przypominał krzyż, na którym Chrystus złożył siebie w ofierze za zbawienie świata. Z tego względu Tau stał się wewnętrznym znakiem wczesnego chrześcijaństwa, a jego symbolika i zastosowania zaczęły się rozrastać. Później używali go bracia szpitalni św. Antoniego Pustelnika, dlatego krzyż Tau nazywa się również krzyżem św. Antoniego. Krucyfiks znany jest także jako crux commissa lub krzyż egipski. Znak Tau przyjął święty Franciszek, zainspirowany mową papieża Innocentego III wygłoszoną podczas otwarcia Soboru Laterańskiego: „Ten, kto nosi TAU na swym czole, reprezentuje postępowaniem chwałę krzyża. Nosi TAU dla ukrzyżowania ciała z jego ułomnościami i grzechami”.

Tau współcześnie

Dewocjonalia ze znakiem Tau kojarzone są obecnie przede wszystkim ze świętym Franciszkiem, niestrudzonym naśladowcą Jezusa. Krucyfiksy zawieszone na sznurku z trzema węzłami noszą dziś członkowie zakonów i zgromadzeń franciszkańskich. Wspomniane trzy węzły na sznurze symbolizują trzy rady ewangeliczne, wyrażające chęć podążania za Chrystusem poprzez życie w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości. Krzyże Tau i inne produkty religijne znajdziesz na stronie https://www.holyart.pl. Możesz wybierać spośród krucyfiksów drewnianych i ceramicznych, wykonanych z dbałością o każdy detal.

Święty Franciszek i umiłowanie krzyża Tau

Założyciel zakonu franciszkanów tak bardzo cenił znak Tau, że rozpoczynał nim i kończył swoje listy. Jak wspomniał święty Bonawentura, Franciszek żywił szczególną cześć i przywiązanie do symbolu. Często się do niego odwoływał i błogosławił nim ludzi, zwierzęta i rośliny. Święty Franciszek uczynił go znakiem naśladowania Jezusa. W ten sposób Tau i opatrzone nim gadżety religijne stały się oznaką przynależności do Chrystusa. Bracia i siostry z zakonów franciszkańskich, nosząc na piersi krzyże Tau, uznają siebie za krzewicieli miłości Chrystusa ukrzyżowanego i dzielą się ze światem posłaniem pokoju i wolności, głosząc szacunek do całego stworzenia.

Tau to znak zbawienia, przynależności do szkoły życia Jezusa i podążania śladami świętego Franciszka. To również symbol włączenia w odkupieńczy plan Chrystusa, wyraz ożywienia ducha miłości i nadziei, krzewionego przez założyciela zakonów franciszkańskich. Noszenie krucyfiksów Tau staje się więc zewnętrzną oznaką naśladowania Jezusa ukrzyżowanego i głoszenia postawy świętego Franciszka – wzoru wiary i umiłowania bliźnich.