Rola współczesnego terapeuty

Rola współczesnego terapeuty

Życie w dzisiejszym świecie nie jest łatwe. Ludziom wydaje się, że samotnie podążają swoją własną ścieżką, a ich zmartwienia to tylko wyolbrzymianie, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś, kto ma gorzej – dlaczego więc oni mają prawo narzekać?

Ludzkie problemy nie mają jednak obiektywnej skali ważności – dla jednych błahostki są niewyobrażalną przeszkodą dla innych. Dla niektórych pewność siebie jest rzeczą naturalną, podczas gdy dla innych czymś, czego nie potrafią zrozumieć, abstrakcyjnym pojęciem, kojarzącym się bardziej z pychą niż mocną stroną osobowości.

Terapeuta nie prowadzi żadnej skali wartości – dla niego kłopot z kolegą, który ma pacjent jest tak samo ważny, jak choroba dziecka o chorobie dziecka – ponieważ podchodzi indywidualnie do każdej sprawy, szukając rozwiązań, pomagając uporać się z własnymi słabościami bądź konfliktami z otoczeniem. Dla niego stwierdzenie „inni mają gorzej, więc przestań narzekać” stanowi mrzonkę, której należy się wystrzegać.

Poprzez rozmowę i wiedzę nabytą w czasie nauki zawodu, potrafi znaleźć drogę, dzięki której pacjent będzie w stanie poradzić sobie z otaczającym go światem i jego problemami. Stopniowo buduje zaufanie, które jest konieczne w czasie terapii – wiara w to, że terapeuta jest tam po to, żeby pomóc, a nie wykorzystać słabości.

Wiele osób wstydzi się przyznać do tego, że uczęszcza na spotkania, choć w głębi siebie czują, że coś jest nie w porządku, są w stanie, który nie jest „typowy”. Inni z kolei nawet nie zauważają, że coś odbiega od ich zwyczajnego zachowania, co może szkodzić ich bliskim, ich otoczeniu czy nawet im samym. Terapeuta pomaga uświadomić sobie sytuację, stawić jej czoła i – w miarę możliwości – zaradzić jej.

Pierwsze wizyty są zazwyczaj trudne i niepewne z obu stron. Postępy wymagają od uczestników spotkań – tak indywidualnych, jak i grupowych, gdy zajdzie taka potrzeba – pewnych kompromistów, ściągnięcia niewidzialnych barier, które powstrzymują człowieka, przed ujawnieniem swoich problemów przed światem.

Właśnie na tym polega praca terapeuty – pomaga on rozwiązać kłopoty. Ludzie często czują się zagubieni w natłoku zajęć, morze informacji, jakie zaatakuje ich każdego dnia skutecznie zagłusza wewnętrzny alarm, odzywający się w sytuacjach kryzysowych. Nadmiar obowiązków zamiast niwelować stres, jedynie go potęguje, krzyki zamiast rozmów pogłębiają konflikt.

Psychika człowieka to wciąż jedno z najbardziej zagadkowych miejsc, pełne wyzwań i przeszkód, z którymi ludzie sami nie są w stanie sobie poradzić, dlatego potrzebują pomocy. Służą nią ci, którzy przez wiele lat zgłębiali jej tajniki, w zamian oferując swoją wiedzę i doświadczenie. Wystarczy umówić wizytę i przeprowadzić rozmowę, żeby dowiedzieć się, jak – i czy w ogóle istnieje – rozwiązać problem.