Jak ubiegać się o zadośćuczynienie krok po kroku?

Jak ubiegać się o zadośćuczynienie krok po kroku?

Uzyskanie należnego nam odszkodowania lub zadośćuczynienia wiąże się z wieloma formalnościami. Po przebytym wypadku lub utracie bliskiego trudno jest rozpocząć walkę o należną rekompensatę, która wiąże się ze skomplikowaną procedurą. Wynika to z przeżytych doświadczeń, jak również nieznajomości toku postępowania odszkodowawczego, które wymaga wiedzy nie tylko z zakresu prawa cywilnego, ale również prawa karnego, prawa rodzinnego, czy prawa ubezpieczeń społecznych. Sprawdź, jakie zadośćuczynienie przysługuje poszkodowanemu po wypadku i jak je uzyskać.

Odszkodowanie to nie zadośćuczynienie

Wiele osób nie wie, że te dwa terminy oznaczają dwie różne rzeczy. Po przebytym urazie przysługuje nam odszkodowanie i zadośćuczynienie. Warto mieć świadomość, co dokładnie oznaczają te sformułowania, aby podczas postępowania wiedzieć, czego się domagamy.

Odszkodowanie dotyczy rekompensaty szkody majątkowej. Pokrywa wszelkie koszty leczenia, dojazdów, rehabilitacji czy kupna protez. Natomiast zadośćuczynienie jest rekompensatą za szkody niemajątkowe, które ma za zadanie złagodzić doznane cierpienie psychiczne i fizyczne. W obu przypadkach potrzebna jest jednak odpowiednia dokumentacja, aby udowodnić poniesione straty oraz merytorycznie uzasadnić, dlaczego żądamy danej kwoty.

Niezbędne dokumenty i postępowanie

Jak zostało wspomniane powyżej, żeby uzyskać zadośćuczynienie potrzebne są odpowiednie dokumenty. Gromadzenie ich zaczyna się już w momencie, w którym dochodzi do wypadku. Ważne jest dokładne podanie danych sprawcy zdarzenia – niezbędny będzie numer polisy OC jego samochodu oraz nazwa zakładu ubezpieczeniowego, z którego usług korzysta. W dalszej części istotne jest ustalenie przebiegu zdarzenia w oparciu o dokumentację karną lub oświadczenia sprawcy i świadków wypadku. Trzeba też wykazać, że doszło do uszkodzenia ciała lub zdrowia poszkodowanego. Tutaj pomocna będzie dokumentacja medyczna. W przypadku śmierci pokrzywdzonego, posłuży ona również jako dowód, że wcześniejsze wydarzenia i urazy doprowadziły do zgonu. Na koniec należy dołączyć do akt świadectwa osób, które widziały zdarzenie oraz samego poszkodowanego. Przydatne będą też zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia.

Gdy sprawca będzie unikał odpowiedzialności za popełniony czyn lub wypłacona kwota nie będzie go satysfakcjonować – sprawa może trafić do sądu. Wówczas ostatnim, a zarazem najważniejszym warunkiem, który trzeba spełnić by uzyskać rekompensatę, jest przekonanie go o poniesionej stracie. Zeznania osób bliskich oraz świadków cierpienia pokrzywdzonego są tutaj kluczowe. Zadecydują one bowiem o tym, czy zadośćuczynienie zostanie przyznane poszkodowanemu lub w razie jego śmierci – rodzinie, a także jak wysoka będzie suma świadczenia.

Jaką kwotę możemy otrzymać?

Ta odpowiedź nie jest jednoznaczna. Zadośćuczynienie jest sprawą indywidualną i zależy od merytorycznego uzasadnienia jej przez pokrzywdzonego lub ewentualnego przedłożenia jej sądowi. Bardzo ważne jest szczegółowe opisanie szkód, nawet tych, które jeszcze nie miały miejsca, lecz są możliwie przy odniesionym urazie. Dzieje się tak, ponieważ zadośćuczynienie jest jednorazowe. O drugie możemy domagać się tylko, jeśli powikłania i problemy ze zdrowiem były niemożliwie do przewidzenia i nastąpiły po jakimś czasie.

Żeby dokładnie sprecyzować doznane szkody oraz późniejsze żądania, najlepiej skontaktować się ze specjalistą. On pomoże wystosować odpowiednie dokumenty i profesjonalnie sformułuje niezbędne wnioski. Pod tym adresem: https://votum-sa.pl/wiedza/faq/czym-jest-zadoscuczynienie/ przeczytasz więcej na temat charakterystyki odszkodowania i zadośćuczynienia.