Kiedy wynająć adwokata do spraw rodzinnych?

Kiedy wynająć adwokata do spraw rodzinnych?

Prawo rodzinne obejmuje swoim zakresem sprawy dotyczące nieletnich, rodzin oraz postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu. Wynajęcie adwokata od spraw rodzinnych np. z kancelarii w Warszawie będzie potrzebne, choć nie niezbędne dla wszystkich tych osób, które chcą pozyskać tym samym fachowe wsparcie ze strony doświadczonego prawnika.

Zakres spraw rodzinnych

Kancelarie adwokackie podejmują się szeregu różnych spraw rodzinnych, do których zalicza się sprawy:

  • o alimenty na dzieci, na małżonka, byłego małżonka,
  • o ustalenie kontaktów z dzieckiem lub o zmianę dotychczas ustalonych kontaktów,
  • o pozbawienie praw rodzicielskich,
  • o ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • o nałożenie kary na rodzica łamiącego ustalenia w zakresie kontaktów z dzieckiem,
  • o rozstrzygnięcie o istotnych kwestiach związanych z wychowywaniem i sprawowaniem opieki nad dzieckiem, np. zgody na wyjazd dziecka za granicę,
  • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  • o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,
  • o uznanie dziecka oraz unieważnienie uznania dziecka,
  • związane z zarządzaniem majątkiem dziecka.

To tylko niektóre sprawy, którymi zajmuje się sąd rodzinnych i przy których adwokat z kancelarii może pomóc powodowi lub pozwanemu w postępowaniu przed sądem. Radca prawny uświadomi klienta na temat przysługujących mu praw oraz nakreśli możliwości, jakie posiada w danej sprawie. Dzięki adwokatowi powód lub pozwany może uzyskać kompletną wiedzę o tym, jakie konsekwencje mogą nieść jego zachowania w danym przypadku.

Z dbałością o interes dziecka

W sprawach rozpatrywanych przed sądem rodzinnym w wielu sytuacjach biorą udział dzieci lub na sali sądowej ważą się ich losy. Prawnik specjalizujący się w prawie rodzinnym w takich sporach postara się, aby klient osiągnął założone cele, miał w nim oparcie, ale jednocześnie, aby sprawa jak najmniej dotknęła dziecka, jego psychiki i codziennego życia. Adwokat doradzi klientowi, jak ten powinien zachować się, jakie kroki podjąć i jakie wnioski w sądzie złożyć, dla osiągnięcia zamierzonych efektów. Pomoże zgromadzić odpowiednie dowody i inne dokumenty, a także będzie obecny w sądzie i będzie prowadził konsultacje pomiędzy wyznaczonymi przez sąd rodzinny rozprawami.

źródło: dm-adwokaci.pl