Pożyczkobiorco, czy znasz swoje prawa?

Pożyczkobiorco, czy znasz swoje prawa?

Większość konsumentów nie zna ani swoich praw ani przywilejów. O tym, że wielkie koncerny naginają zasady na swoją korzyść, słyszy się w mediach lub czyta w internecie. Warto więc mieć podstawową wiedzę na temat działalności branży aby nie dać się wykorzystać. Niniejszy artykuł poświęcony jest prawom i przywilejom konsumenta sektora pozabankowego.

1. Instytucja pożyczkowa musi poinformować konsumenta o koszcie chwilówki

Przed zaciągnięciem pożyczki i podpisaniem umowy, firma pożyczkowa ma obowiązek w przejrzysty sposób powiadomić swojego klienta jaki jest całkowity koszt zobowiązania. Koniecznym jest aby ta informacja była przedstawiona w najbardziej prosty sposób z możliwych. Klient musi otrzymać więc informację o kwocie całkowitej jaką musi zwrócić wraz z odsetkami, prowizją i wszelkimi innymi kosztami jakie wiążą się z pożyczką. Ponadto, obowiązkiem pożyczkodawcy jest podawanie we wszystkich reklamach swoich produktów wartości RRSO. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest sumą wszystkich kosztów wyrażana w procentach. Dla przeciętnego Kowalskiego ma ona mniejsze znaczenie niż cena pożyczki, dlatego obowiązkiem pożyczkodawcy jest informowanie o tych dwóch wartościach.

2. Wcześniejsza spłata pożyczki

Konsument w dowolnej chwili przed upłynięciem terminu spłaty, może spłacić swoją pożyczkę lub jej część. Pożyczkodawca jest zobowiązany umożliwić swojemu klientowi taką opcję na mocy ustawy o kredycie konsumenckim. Jeszcze kilka lat temu w umowach o pożyczki czy kredyty istniały zapisy zakazujące wcześniejszej spłaty zobowiązania. Obecnie jednak nie trzeba czekać na zgodę i można dokonać płatności w każdym momencie. Z tytułu pożyczki spłaconej przed terminem, pożyczkobiorcy należy się zwrot odsetek. Przeważnie jednak są to niewielkie pieniądze, ponieważ największym kosztem pożyczki jest prowizja.

3. Rezygnacja z pożyczki

Zaciągnąłeś pożyczkę w nieodpowiednim momencie? Nie potrzebujesz już pieniędzy? A może znajomy polecił Tobie tańszą ofertę? Nie ma co żałować. Każdy konsument ma 14 dni na wypowiedzenie umowy o pożyczkę, czyli prościej mówiąc – rezygnację z niej. Instytucja pożyczkowa jest zobowiązana dostarczyć konsumentowi druk wypowiedzenia umowy wraz zresztą dokumentów jakie otrzymujemy podpisując umowę o pożyczkę. Nawet jeśli takiego formularza nie uzyskaliśmy, nie oznacza, że nie mamy możliwości wycofać się z umowy o pożyczkę. Pismo takie można wykonać samodzielnie lub zwrócić się do pożyczkodawcy o przesłanie wzoru. Po wypełnieniu dokumentu i nadaniu go do instytucji pożyczkowej, konsument ma 30 dni na zwrot pożyczonych pieniędzy powiększonych jedynie o odsetki za okres, w którym konsument posiadał pieniądze. Konsument nie musi płacić drogiej prowizji, a odsetki przeważnie są niewielkim kosztem. Innymi słowy, rozmyślenie się z zaciągniętej pochopnie pożyczki nie będzie kosztowne i opłaca się to znacznie bardziej, niżeli spłata zobowiązania zgodnie z warunkami umowy.

4. Kłopoty ze spłatą chwilówki – restrukturyzacja zadłużenia

Czasem zdarzają się losowe wypadki, które mogą uszczuplić nasz budżet i wprowadzić większy lub mniejszy zamęt finansowy. Jeśli konsument nie posiada pieniędzy na spłatę raty pożyczki w terminie, może wystąpić do instytucji pożyczkowej o restrukturyzację zadłużenia. Ważnym jest aby podkreślić, że instytucja może odrzucić nasz wniosek, bowiem w jej obowiązku nie ma nakazu wyrażania zgody na taką prośbę. Przeważnie jednak prośba o restrukturyzację zadłużenia zostaje rozpatrzona pozytywnie. Warunkiem jest jednak zgłoszenie się do pożyczkodawcy przed upłynięciem terminu spłaty pożyczki. Jeżeli pożyczkodawca przychyli się do naszej prośby, wyznaczony zostanie nowy termin spłaty lub/i wyznaczenie mniejszych rat pożyczki, tak aby konsument mógł bez kłopotów dokonać spłaty pożyczki. Niestety, często konsumenci nie podejmują się próby dogadania z pożyczkodawcą, ponieważ nie mają świadomości o istnieniu takiej możliwości.

Jeśli posiadasz poważniejsze kłopoty z instytucją pożyczkową, bankiem, ubezpieczycielem, operatorem sieci telefonii komórkowej lub jakimkolwiek innym przedsiębiorstwem, zgłoś się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tam otrzymasz odpowiedzi na wszelkie pytania oraz wsparcie urzędników.

Źródło:

http://moniak.info/odstapienie-od-umowy-pozyczki-i-wczesniejsza-splata-zobowiazania/

https://www.uokik.gov.pl/