Fundusze unijne – Podkarpacie w czołówce

Fundusze unijne – Podkarpacie w czołówce

Nasze województwo jest w krajowej czołówce jeżeli chodzi o wydatkowanie środków unijnych. Możemy się pochwalić medalowym trzecim miejscem w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego i programu Inteligentny Rozwój. A w PO Polska Wschodnia jesteśmy liderem! W ramach tych trzech programów zakontraktowane środki, które trafiają do naszego regionu to aż ok. 7,4 mld zł.

Te dobre statystyki przedstawił na konferencji marszałek Władysław Ortyl, przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś oraz radny województwa Wojciech Zając.

W przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego WP w 2018 roku nasz region miał największy przyrost wniosków o płatność wśród wszystkich województw w kraju. To dało trzecie miejsce w zestawieniu jeżeli chodzi o wydatkowanie środków UE. Żaden inny region nie wydawał unijnych pieniędzy w takim tempie.

– Jesteśmy wśród liderów jako województwo, jeżeli chodzi o wykorzystywanie funduszy unijnych. To sprowadza się do naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, ale także do innych programów. Dziś wszyscy walczymy o to, aby jak najwięcej wykorzystać środków, aby uzyskać rezerwę wykonania i jesteśmy na dobrej drodze, żeby nam się to udało – mówił marszałek podczas konferencji.

Wnioski o płatność z RPO dotychczas zatwierdzone beneficjentom to ponad 1,2 mld złotych tj. 13,75% alokacji. W sumie do tej chwili samorząd zawarł umowy z beneficjentami na kwotę dofinansowania aż 4,7 mld złotych, co stanowi 51,01% alokacji RPO WP. Tylko w roku 2017 r. podpisane zostały umowy z beneficjentami na kwotę ponad 1 mld PLN (1 226 umów). To daje województwu podkarpackiemu najlepszą pozycję z województw Polski wschodniej.

Do końca 2018 r. samorząd planuje ogłosić kolejnych 29 naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, na łączną kwotę dofinansowania 826 770 000 zł.

W efekcie realizacji tych projektów do końca 2018 r. samorząd województwa chce osiągnąć m.in. następujące efekty: przebudowa ok. 40 km dróg, zakup ok. 60 autobusów i 9 pojazdów kolejowych, modernizacja lub doposażenie ok. 60 obiektów edukacyjnych, wsparcie ok. 40 obiektów infrastruktury przedszkolnej, budowa ok. 200 kilometrów kanalizacji sanitarnej, modernizacja lub doposażenie ok. 40 instytucji kultury, odnowienie ok. 60 zabytków nieruchomych, modernizacja energetyczna ok. 130 budynków.

Mówiąc o dobrych statystykach marszałek chwalił na konferencji beneficjentów, bo bez nich ten sukces nie byłby możliwy. Oto co powiedział:

Podkarpackie dobrze stoi nie tylko w realizacji programu regionalnego. Równie ambitnie sięgamy po pieniądze z innych źródeł. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na terenie województwa podkarpackiego realizowanych jest 236 projektów o łącznej wartości 2 419 810 603,17 zł., w tym dofinansowanie to 1 157 962 345,05 zł.

A w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia województwo podkarpackie jest liderem w liczbie realizowanych projektów. Mamy aż 183 projekty o wartości ogółem ok. 1,6 mld zł, w tym 1,08 mld zł z EFRR, co daje nam 1 miejsce.