Weekendowe uroczystości żołnierzy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

Weekendowe uroczystości żołnierzy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

Przysięga w Mielcu

W niedzielę 27 maja br. o godz. 11.30 na Placu Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu 99 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” w obecności rodzin, przedstawicieli samorządu lokalnego, kombatantów oraz mieszkańców złożyło uroczystą przysięgę wojskową. W uroczystości uczestniczył były Minister Obrony Narodowej poseł na sejm RP Antoni Macierewicz.

W imieniu Marszałka Sejmu list odczytał poseł na sejm RP Pan Wojciech Buczak.

Marszałek napisał: osoby, które zdecydowały się wstąpić do WOT podjęły ważne zobowiązanie do wspierania lokalnego społeczeństwa. Przekonany jestem, że powierzone obowiązki wypełniać będziecie z dużym profesjonalizmem, a służba na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przyniesie chlubę Rzeczypospolitej oraz mundurowi żołnierza polskiego życzę (wam) powodzenia w podejmowanych działaniach.

– Wojska Obrony Terytorialnej mają ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa – podkreślił premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym w niedzielę przez wicewojewodę podkarpackiego Panią Lucynę Podhalicz podczas przysięgi w Mielcu.

– Jesteśmy gotowi do poniesienia najwyższej ofiary dla obrony tego, co najważniejsze: naszej niepodległości i granic. Będziemy służyć obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności tym, dla których zostały powołane Wojska Obrony Terytorialnej – lokalnym społecznościom – mówił
w imieniu zaprzysiężonych żołnierzy szeregowy Marek Piędzio.

Przysięga jest podsumowaniem szesnastodniowych zmagań żołnierzy, którzy przybyli na szkolenie
12 maja. Praktyczne umiejętności posługiwania się bronią, zasady zachowania na polu walki, sztuka przetrwania, udzielanie pierwszej pomocy oraz topografia – to przedmioty, które w czasie ostatniej tury tzw. „szesnastki” skończyli realizować zaprzysiężeni w Mielcu „Terytorialsi” z 3. Podkarpackiej Brygady. W tym czasie trwały również szkolenia wyrównawcze i rotacyjne.

Całej uroczystości towarzyszyła asysta honorowa wystawiona przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego oraz Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa.

W 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego służy już blisko
4 tys. żołnierzy.

Wojska Obrony Terytorialnej to poza Wojskami Lądowymi, Siłami Powietrznymi, Marynarką Wojenną oraz Wojskami Specjalnymi – piąty rodzaj sił zbrojnych.

Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce rozpoczęło się na początku 2017 r. Koncepcja przewiduje sformowanie 17 Brygad Obrony Terytorialnej – dwóch w woj. mazowieckim i po jednej
w pozostałych województwach. Obecnie w strukturach WOT pełni służbę ponad 10 tys. żołnierzy, z czego 18 proc. stanowią żołnierze zawodowi.

AKCJA ZBIÓRKI KRWI

„KRWIOoBIEG TERYTORIALSA” – pod takim hasłem już po raz czwarty w sobotę
26 maja br. 109 żołnierzy z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego oddało honorowo krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz w oddziałach terenowych w Dębicy, Przemyślu i Sanoku.

Od 10.00 na „Bulwarach” Rzeszowskich rozpoczął się mini-festyn rodzinny w ramach honorowej zbiórki krwi. Otwarcia uroczystości dokonał Dowódca Podkarpackich „Terytorialsów” pułkownik Arkadiusz Mikołajczyk wraz z członkiem zarządu województwa podkarpackiego Panem Stanisławem Kruczkiem.

Jak zapowiedział na początku września 2017 r. pułkownik Arkadiusz Mikołajczyk Dowódca
Brygady OT w Rzeszowie, „Że zbiórka krwi będzie odbywać się na terenie Podkarpacia cyklicznie, aby pokazać, że pomoc innym niesiona przez żołnierzy brygady to część naszej misji i służby”. To dzięki tej akcji do rezerw rzeszowskiego Centrum Krwiodawstwa trafiło dziś 49,5 litra krwi. Łącznie żołnierze nowopowstałej brygady w dotychczasowych akcjach zebrali ponad 183 litry krwi.