W Rzeszowie przybędzie ogrodów działkowych?

W Rzeszowie przybędzie ogrodów działkowych?

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na działki wśród młodych małżeństw z dziećmi oraz emerytów, istnieje realna potrzeba powiększania powierzchni ogrodów lub utworzenia nowych ogrodów w większych miastach w naszym okręgu. Do tych miast należą: Rzeszów, Mielec, Tarnobrzeg, Dębica i Jarosław.

Taki komunikat opublikował Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD w Rzeszowie, który przyjął do realizacji „Otwarty Program Rozwoju ROD”.

Na posiedzeniu Okręgowej Rady Podkarpackiej PZD 28 maja „Otwarty Program Rozwoju ROD” został omówiony i przedyskutowany przez jej członków. Okręgowa Rada uznała Program za konieczny i długofalowy.

Okręg Podkarpacki będzie organizować spotkania z samorządami w większych miastach – tam, gdzie jest zapotrzebowanie na wolne działki. Mowa tu o miastach Rzeszów, Mielec, Tarnobrzeg i Dębica. Celem spotkań jest wykazanie zasadności istnienia ogrodów oraz uzyskanie zapewnienia o możliwości powiększenia istniejących ogrodów bądź utworzenia nowego ogrodu.

hm