Świat zmysłowego piękna na wystawie malarstwa Magdaleny Spasowicz

Świat zmysłowego piękna na wystawie malarstwa Magdaleny Spasowicz

Pejzaże tworzące świat natury niezamknięty w ograniczające go ramy, autorstwa Magdaleny Spasowicz, będzie można od piątku 15 czerwca oglądać na wystawie w Sali Balowej dawnego Kasyna Urzędniczego w Łańcucie (Muzeum – Zamek w Łańcucie).

Malarstwo uczennicy prof. Jana Cybisa, wybitnego kapisty, koncentruje się na martwej naturze, pejzażach oraz przedstawieniu różnych miast, takich jak np.: Praga, Rostock czy Płock.

Najważniejszy cykl prac, rozpoczęty w 1947 r. nosi tytuł „Pejzaże Mazowsza”, jest realizowany do dnia dzisiejszego. W swoich pracach artystka utrwala świat zmysłowego piękna, połączony z grą świateł, barw, podkreślający bujność przyrody, której cywilizacja nie była w stanie do końca podporządkować technicznym wynalazkiem. Świat natury Magdaleny Spasowicz wymyka się ograniczającym go ramom.

Prace malarki znajdują się m.in. w: Muzeum Narodowym w Warszawie i Wrocławiu, Muzeum Historycznym w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Polskiego w Chicago, Muzeum Watykańskim w Rzymie oraz w krajowych i zagranicznych zbiorach prywatnych.

Wystawę „Ślady bytności. Malarstwo Magdaleny Spasowicz”, będzie można oglądać do 15 sierpnia, w godzinach otwarcia dawnego Kasyna Urzędniczego (od poniedziałku do piątku). Bilet wstępu na wystawę będzie kosztował 2 zł (normalny) i 1 zł (ulgowy).