Sąd skazał funkcjonariusza UB

Sąd skazał funkcjonariusza UB

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Legionowie skazał Józefa O. – funkcjonariusza Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kolbuszowej.

Józe O. został skazany za czyny stanowiące zbrodnie komunistyczne i zbrodnie przeciwko ludzkości, a polegające na bezprawnym pozbawieniu wolności w okresie od sierpnia do października 1952 r. czterech członków Armii Krajowej, z powodu podejrzenia ich przynależności do tej organizacji niepodległościowej działającej na terenie powiatu kolbuszowskiego.

Za zarzucane czyny Sąd wymierzył Józefowi O. karę 2 lat pozbawienia wolności.

Powyższy wyrok jest nieprawomocny.