Radni PiS: Wszystkim nam powinno zależeć na dobru pacjentów

Radni PiS: Wszystkim nam powinno zależeć na dobru pacjentów

Oświadczenie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku aktualną sytuacją w podkarpackich Szpitalach.

Mając na uwadze sytuację w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie, Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu oraz Szpitalu Powiatowym w Mielcu związaną z absencją średniego personelu medycznego, ze względu na powagę sytuacji zdecydowaliśmy się podjąć następujące działania.

W dniu 5 lipca 2018 r. na ręce Przewodniczącego Sejmiku Jerzego Cyprysia złożyliśmy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z proponowanym porządkiem obrad zwierającym m.in. Informację nt. funkcjonowania podkarpackiej służby zdrowia oraz Informację o działaniach Zarządu Województwa i Wojewody Podkarpackiego podjętych w sprawie rozwiązania problemów w służbie zdrowia na Podkarpaciu.

Kolejno, w dniu 6 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Klubu poświęcone w całości aktualnej sytuacji w podkarpackich Szpitalach i związanych z nią działaniach.

Staramy się zrozumieć zgłaszane postulaty, lecz w chwili obecnej najlepszą drogą ich realizacji jest konstruktywna rozmowa w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przekonani o Państwa odpowiedzialności i stosowaniu się do zasad etyki zawodowej apelujemy o niezwłoczny powrót do łóżek chorych. Wszystkim nam powinno zależeć na dobru pacjentów, którzy w zaistniałej sytuacji stali się najbardziej pokrzywdzonymi.

Pamiętajmy, że oczekiwany przez wszystkich kompromis jest cały czas możliwy.

Wojciech Zając
Przewodniczący Klubu Radnych PiS
Sejmiku Województwa Podkarpackiego