By w nowych podkarpackich tunelach było bezpiecznie

By w nowych podkarpackich tunelach było bezpiecznie

Od kwietnia br. działał powołany przez wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart Zespół do spraw bezpieczeństwa tuneli, składający się z przedstawicieli Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Inspektoratu Transportu Drogowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

19 września br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się spotkanie zespołu, na którym przyjęto protokół określający poczynione uzgodnienia w zakresie rozwiązań odnoszących się do standardów bezpieczeństwa w odniesieniu do koncepcji przedstawionej przez wykonawcę, obejmującej budowę tuneli w ramach S-19 – to znaczy koncepcji programowej rozwiązań techniczno-organizacyjnych w aspekcie zapewnienia niezbędnych i wymaganych prawem standardów bezpieczeństwa w projektowanych tunelach i infrastrukturze z nimi związanej, w tym przede wszystkim ustaleń w zakresie działań ratowniczych.

Przyjęte rozwiązania mają ogromne znaczenie dla dalszej realizacji inwestycji. W naszym kraju brakuje doświadczeń w realizacji podobnych przedsięwzięć infrastruktury drogowej, a na odcinku Rzeszów – Południe – Barwinek projektowanej drogi ekspresowej S-19 zaplanowano budowę aż 4 tuneli o łącznej długości 6,6 km.

Jest to inwestycja będąca częścią międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia, którego budowa to obecnie jeden z priorytetów infrastrukturalnych dla naszego kraju. Wypracowanie rozwiązań zarekomendowanych przez Zespół pozwoli na sprawniejszą realizację tak oczekiwanej inwestycji.

Ustalenia dadzą także podstawę dla istotnego przyspieszenia i podjęcia prowadzonych przez wykonawcę prac projektowych, a w przyszłości będą stanowiły przyjęte standardy bezpieczeństwa w kolejnych projektowanych tunelach oraz związanej z nimi infrastruktury.