XVI Międzynarodowy Festiwal Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha 2018″ za nami

XVI Międzynarodowy Festiwal Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha 2018″ za nami

Organizatorami już szesnastej edycji tej imprezy byli: Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie i Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Promotor”.

2.10.2018r. Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Osmeckiego 51 w Rzeszowie
Tu odbył się Koncert Inauguracyjny, w którym wzięły udział zespoły zagraniczne: Zespół MIRAŻ z Pałacu Młodzieży Uczniowskiej w Łucku (Ukraina) oraz Taneczny Zespół DYNO z Miejskiego Domu Kultury Vranova nad Topl’ou (Słowacja). Uroczystość inauguracyjną uświetniły zespoły z MDK: Dziecięcy Zespół Artystyczny „UŚMIECH”, Zespół Taneczny Form Nowoczesnych „IMPET” oraz wokaliści z pracowni wokalnej Pani Iwony Josse-Jakubiec (Michalina Grzybowska, Sandra Bulczyńska, Martyna Dudek, Wiktoria Grys)

3.10.2018r. Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego przy ul. Chopina 30 w Rzeszowie.
W godzinach 13.30 – 15.20 odbyły się prezentacje konkursowe 17 grup tanecznych. Oceniało je będzie międzynarodowe jury. Zespoły zaprezentują się w trzech kategoriach wiekowych 7-11 lat, 12-15 lat, 16-24 lata.

Do Festiwalu zgłosiły się zespoły z Łucka (Ukraina), Vranova nad Topl’ou (Słowacja), Biłgoraja, Częstochowy, Kielc, Bydgoszczy, Morawicy i województwa podkarpackiego (Pysznica, Lesko).

W koncercie galowym o godz. 19.00 zaprezentowały się laureaci prezentacji konkursowych oraz tancerze z rzeszowskich zespołów tanecznych KORNELE (obecny Wicemistrz Polski oraz Mistrz Europy) oraz T-8 (obecny Mistrz Polski i wicemistrz Europy). W sumie na scenie zaprezentowało się około 400 tancerzy.

Wsparcia finansowego udzielił: Podkarpacki Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Rzeszowa.