Nowa inwestycja na polsko-słowackim pograniczu – umowa już podpisana!

Nowa inwestycja na polsko-słowackim pograniczu – umowa już podpisana!

15 października 2018 roku w Głogowie Małopolskim wiceminister Adam Hamryszczak podpisał umowę o dofinansowanie projektu ze środków programu Polska-Słowacja pn. „Turystyka kulturowa i duchowa miasta Spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego”.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie transgranicznej oferty turystycznej w oparciu o cenne zabytki kultury regionu Spiskiego Podgrodzia i Głogowa Małopolskiego. Wartość dofinansowania projektu wynosi ponad 1,1 mln euro, a jego realizację zaplanowano na 24 miesiące.

– To przedsięwzięcie przyniesie konkretne rezultaty tak dla samych miast partnerskich Głogowa Małopolskiego i Spiskiego Podgrodzia, jak i szerzej – okolicznych powiatów, a nawet całego Podkarpacia i Preszowa. Inwestując w rozwój turystyki kulturowej, dajemy mieszkańcom regionu dodatkowy impuls do zacieśniania transgranicznej współpracy, której owocem jest coraz wyższy poziom życia na polsko-słowackim pograniczu – powiedział minister Hamryszczak.

Biskupstwo Spiskie Podgrodzie wraz z miastem Spiskie Podgrodzie, partnerem wiodącym projektu, odpowiada za inwestycje po stronie słowackiej. Pierwszy z partnerów przeprowadzi rewitalizację Ogrodu Biskupiego, będącego częścią Spiskiej Kapituły oraz renowację dwóch kapliczek Spiskiej Jerozolimy – obiektów kultury wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Natomiast drugi z nich zadba o niezbędną infrastrukturę, tj. budowę dużego parkingu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Polska część inwestycji dotyczy rewitalizacji zabytkowego rynku w Głogowie Małopolskim, przy którym znajduje się XVIII-wieczny ratusz oraz sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej – miejsce kultu religijnego licznie odwiedzanego przez polskich i zagranicznych pielgrzymów. Planowane prace obejmą m.in. renowację i doświetlenie płyty rynku o powierzchni ponad 28 tysięcy metrów kwadratowych, budowę fontanny oraz montaż monitoringu miejskiego.

Dopełnieniem wspólnego przedsięwzięcia będą długofalowe działania promujące zrewitalizowane zabytki kultury, tak by o nowo utworzonej ofercie turystycznej regionu dowiedziało się jak najwięcej osób.