Znamy zwycięzców Konkursu Wiedzy o Prawach Człowieka

Znamy zwycięzców Konkursu Wiedzy o Prawach Człowieka

Weronika Stec, Piotr Ciach i Michał Worek to zwyciężyli w 12 edycji Konkursu Wiedzy o Prawach Człowieka. Konkurs zorganizowany został przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w ramach Objazdowego Festiwalu „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie”. Zwycięzcy konkursu w tym roku pokonali prawie 250 uczniów z 12 szkół ponadgimnazjalnych z Rzeszowa.

W każdej ze zgłoszonych szkół ponadgimnazjalnych test przeprowadzili studenci – wolontariusze pracujących przy organizacji Ogólnopolskiego Objazdowego Festiwalu „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie”. Uczestnicy konkursu mili 20 minut na rozwiązanie testu złożonego z 30 pytań opracowanych przez pracowników naukowych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Pytania dotyczyły praw człowieka oraz instytucji zajmujących się ich ochroną. Uczniowie musieli wiedzieć m.in. co uznaje się za źródło praw człowieka, jaką nazwą określa się zbiór konwencji poświęconych prawu humanitarnemu oraz kto rozpatruje skargi indywidualne na naruszenie praw jednostki.

Pytania dotyczyły również podstawy działania Międzynarodowego Trybunału Karnego i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Uczniowie musieli także wiedzieć, jak nazywała się Polska organizacja opozycyjna działająca od września 1976 do września 1977, sprzeciwiająca się polityce władz PRL, kto może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym roku uchwalono Francuską Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela oraz kto był założycielem Amnesty International.

W konkursie w tym roku uczestniczyło prawie 250 uczniów z 12 szkół ponadgimnazjalnych z Rzeszowa. Najlepiej z testem poradzili sobie: Weronika Stec – uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, Piotr Ciach – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Sióstr Prezentek w Rzeszowie oraz Michał Worek – uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, którzy zdobyli 23 punkty i zajęli ex aequo I miejsce.

Na drugim miejscu z 22 punktami znalazły się Joanna Madera i Karolina Ożóg z I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Tylko jeden punkt mniej zdobył Kacper Pałys – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Sióstr Prezentek w Rzeszowie, który zajął III miejsce.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w 12 Konkursie Wiedzy o Prawach Człowieka odbyło się podczas Ogólnopolskiego Objazdowego Festiwalu Filmowego „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie”. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody ufundowane przez prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Konkurs Wiedzy o Prawach Człowieka zorganizowany został już po raz 12. Jego celem jest popularyzacja problematyki praw człowieka wśród młodych ludzi. Konkurs jest też formą edukacji oraz podnoszenia świadomości państwowej, społecznej i prawnej młodzieży. Kształtuje szacunek dla praw człowieka oraz ukazuje przypadki ich łamania. Dodatkowo ma na celu propagowanie kultury i motywację do przestrzegania praw człowieka.

Konkurs od początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. Przez wszystkie edycje uczestniczyło w nim już ponad 5000 młodych osób zainteresowanych Prawami Człowieka.

Festiwal Filmowy

Ogólnopolski Objazdowy Festiwal Filmowy „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie” zorganizowany został w Rzeszowie już po raz 12. Od samego początku odbywa się w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Podczas Festiwalu w WSPiA, WDK, MDK i Powoli Cafe można było zobaczyć ponad 20 projekcji filmowych o tematyce związanej z Prawami Człowieka. W czasie festiwalu odbyło się także wiele spotkania i wykładów m.in. pracowników WSPiA na temat ochrony praw człowieka na świecie. Wstęp na wszystkie projekcje i imprezy towarzyszące był darmowy.