Jak przygotować korektę PIT?

Jak przygotować korektę PIT?Deklaracja podatkowa przygotowana i złożona w terminie? Wspaniale! Następny obowiązek podatkowy dopiero za rok. Wszystko wydaje się załatwione, a niektórzy nawet zaczynają odliczać termin do upragnionego zwrotu z podatku. Aż tu nagle – rozmowa ze znajomymi, albo przeczytany artykuł w internecie może uświadomić, że popełniliśmy błąd. Złożyliśmy nieprawidłowo wypełniony PIT. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak prawidłowo przygotować korektę PIT?

Korekta a PIT

Ustawodawca nie przewidział żadnych specjalnych formularzy ani druków, które miałyby służyć wyłącznie do przygotowania poprawek, czy korekty PIT. Wynika to z założenia, że kolejne, nowe dokumenty mogłyby powodować jeszcze większe zamieszanie oraz potencjalnie dalsze okazje do popełnienia błędów. Dlatego do poprawienia PIT, w praktyce służy dokładnie ten sam formularz, co do złożenia zeznania rocznego, czyli na przykład PIT-37, czy PIT-36. Ważne jest jedynie oznaczenie odpowiedniego celu składania druku – w tej sytuacji: korekta zeznania.

Całościowa zmiana deklaracji

Jednym z aspektów, na który należy zwrócić uwagę przy przygotowywaniu korekty PIT, jest konieczność całościowego przygotowania dokumentu korekty. Wynika to z faktu, że złożona korekta powoduje uznanie jej jako jedyny, obowiązujący organy podatkowe dokument, zaś wszystkie wcześniej złożone przez podatnika PIT w tym zakresie są nieaktualne i jakby nieistniejące. Co za tym idzie, nowy druk musi zawierać nie tylko odpowiednie poprawki poprzednich błędów, ale również wszystkie inne informacje (w całości), tak aby dokument wystarczył jako pełne, zgodne z prawem, zeznanie podatkowe.

Termin i podstawy na złożenie korekty PIT

Nie ma jednego, prawidłowego terminu, na złożenie korekty zeznania podatkowego PIT. Druki księgowe powinny być złożone w sposób prawidłowy w terminie, a każde ich poprawianie jest jedynie próbą minimalizowania negatywnych skutków błędów. Prawo do skorygowania deklaracji podatkowej wynika z art. 81 ordynacji podatkowej, która stwierdza, że podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Rekomendowanym rozwiązaniem jest więc złożenie odpowiednio poprawiających dokumentów deklaracji (korekty) jak najszybciej po zorientowaniu się, że w naszym PIT są błędy.

Zawieszenie prawa do złożenia korekty

Uprawnienie do złożenia korekty deklaracji podatkowej PIT, zostaje zawieszone na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Jeżeli podatnik złoży korektę w okresie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowych, będzie ono nieskuteczne – oznacza to, że nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Nieskuteczność wynika bezpośrednio z prawa, jednak w praktyce odpowiedni organ podatkowy poinformuje o tym podatnika w formie postanowienia. Z tego wynika, że pomimo złożenia skorygowanego dokumentu, w dalszym ciągu obowiązująca jest poprzednio złożona deklaracja PIT.

Korekta Twój e-PIT

Jednym z ostatnich elementów, o które pytają podatnicy, jest możliwość skorygowania deklaracji podatkowej przygotowanej przez usługę „Twój e-PIT”. W tej kwestii ustawodawca bez zmian umożliwia złożenie korekty Twój e-PIT, również dla PIT przygotowywanego w tej usłudze.