Wiele instytucji dla jednego celu – pomocy rodzinie

Wiele instytucji dla jednego celu – pomocy rodzinie– Cieszę się, że dziś możemy podpisać to porozumienie i że środki europejskie mogą służyć nie tylko twardej infrastrukturze: drogom czy kolei, ale także sferze pomocy społecznej – mówił marszałek Władysław Ortyl tuż przez podpisaniem porozumienie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji.

Zostało ono podpisane przez: marszałka Władysława Ortyla, wojewodę Ewę Leniart, prezesa Sądu Okręgowego Rafała Puchalskiego, insp. Henryka Moskwę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Małgorzatę Rauch – Kuratora Oświaty w Rzeszowie, Macieja Szymańskiego dyrektora Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przy uroczystym podpisaniu obecni byli członek zarządu województwa Stanisław Kruczek oraz dyrektor ROPS Jerzy Jęczmienionka.

Połączenie instytucji, które na różnych poziomach i w różnych obszarach działają na rzecz pomocy rodzinom w potrzebie oraz wypracowanie nowego standardu współpracy i działań – tak najprościej można określić cel projektu „Liderzy kooperacji”.

Powołanie Zespołu Kooperacji jest częścią projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, zatytułowanego „Liderzy kooperacji”. To 3-letni projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020. Instytucją nadzorującą projekt jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Partnerami są województwa lubelskie, mazowieckie, podlaskie i świętokrzyskie.

– Cieszę się, że województwo podkarpackie jest liderem projektu. Mam nadzieję, że wnioski i ustalenia , które w ramach projektu zostaną wypracowane będą potem wdrażane w praktyce i rzeczywiście będą fundamentem dobrej współpracy dla systemu wspierania oraz rozwiązywania problemów na rzecz rodziny i osób w potrzebie – podkreślał marszałek Władysław Ortyl

Celem projektu jest stworzenie ram współpracy, które pozwolą na dobre współdziałanie instytucji i organizacji, działających na rzecz wsparcia rodzin w potrzebie. W trzech makroregionach tworzone i testowane są poszczególne modele współpracy.

– Nasz projekt „Liderzy kooperacji” jest skierowany do wszystkich, którzy angażują się w działania w zakresie pomocy społecznej. My w naszym regionie wypracowujemy model współpracy różnych instytucji dla gmin wiejskich. W pozostałych regionach wypracowywany są dwa inne modele – w makroregionie południowo-zachodnim model dla gmin miejskich, a w makroregionie Polski środkowej i północnej model dla gmin miejsko-wiejskich- mówił podczas spotkania dyrektor ROPS Jerzy Jęczmienionka. – Chcemy stworzyć standard współpracy pomiędzy instytucjami, które wspierają rodzinę w potrzebie. Temu służy to porozumienie i ten projekt.

Projekt ma objąć 350 podmiotów na poziomie gmin, powiatów, województw wraz z kuratorami sądowymi, policjantami prewencji, przedstawicielami oświaty i służby zdrowia, czy członkami organizacji pozarządowych, którzy pracują przy wparciu rodzin.

– Ten zespól to ciekawa inicjatywa, wojewoda przez swego przedstawiciela uczestniczy w pracach zespołu. To dla nas ważne z punktu widzenia polityki rządu, dla którego bardzo ważną sprawa jest udzielania szerokiego wsparcia dla rodziny, zwłaszcza rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji. Wierzymy, że diagnozowanie problemów rodzin może być dużo szybsze, a dzięki temu dużo szybciej będą też rozwiązywane problemy, nasz zespól będzie wsparciem dla pracowników działających w dziedzinie polityki społecznej – podkreślała wojewoda Ewa Leniart.

Jednym z problemów jest brak wystarczających systemowych rozwiązań w zakresie organizowania współpracy między poszczególnymi podmiotami z tego obszaru. Często współdziałanie opiera się bardziej na osobistych kontaktach niż na przejrzystych procedurach. Chodzi o danie m wsparcia, aby ich praca była łatwiejsza i bardziej skuteczna.

– Szkoła jest najbliżej spraw dzieci i rodziny. W obszarze specjalistycznej pomocy szkoła nie może działać sama, powinna być bliżej możliwości włączenia się w systemową pomoc, aby bardziej efektywnie docierać do potrzeb dzieci – mówiła kurator oświaty Małgorzata Rauch.

W pierwszym roku trwania projektu opracowany został „Model kooperacji gmin wiejskich”. Powstał we współpracy specjalistów: naukowców i praktyków, przedstawicieli instytucji
i organizacji, które działają w obszarze pomocy społecznej na poziomie województw, powiatów i gmin wiejskich.

Model ten określa prawne, metodyczne, organizacyjne i techniczne narzędzia wspierające pracę i współpracę odpowiednich podmiotów. Dostarcza także materiałów szkoleniowych wspomagających rozwój kompetencji osób zajmujących się pomocą społeczną.

– Z przyjemnością przystępujemy do tego porozumienia, które umożliwi kooperację i współpracę dla dobra rodziny i najmłodszych. Pomoc rodzinie będzie możliwa i łatwiejsza, kiedy wszystkie instytucje do tego powołane będą z ze sobą ścisłe współdziałały, a tych instytucji jest wiele. To kolejny krok w tę stronę, aby wypracować reguły współpracy, stworzyć quasi jednostkę koordynującą te współpracę – mówił w siedzibie marszałka prezes Sądu Okręgowego Rafał Puchalski.

Teraz rozpoczyna się drugi etap realizacji projektu „Liderzy kooperacji”, który jest testowaniem w praktyce opracowanego wcześniej Modelu kooperacji. W 20 powiatach i 30 gminach w makroregionie wschodnim, w tym w 4 powiatach i 6 gminach naszego województwa, powstaną tzw. Partnerskie Zespoły Kooperacji, które podejmą działania pomocowe w oparciu o reguły określone w modelu kooperacji.

– Łatwiej zapobiegać niż zwalczać, to oczywiste. Mam nadzieję, że wymiana doświadczeń i informacji pomoże jeszcze lepiej każdej z instytucji realizować działania – mówił Komendant Wojewódzki Policji insp. Henryk Moskwa.

Pomysł zespołu kooperacji chwalili także członek zarządu Stanisław Kruczek i dyrektor Podkarpacki Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Maciej Szymański.

Kluczową rolę w realizacji projektu, w tworzeniu i testowaniu modelu kooperacji, pełnią wojewódzkie podmioty sektorowe, czyli instytucje samorządowe i rządowe na poziomie województwa, istotne z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego. W naszym regionie w projekt „Liderzy kooperacji” włączyły się Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Podkarpackie Kuratorium Oświaty, Komenda Wojewódzka Policji, Sąd Okręgowy, Podkarpacki Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.Nie przegap:

Fotobudka to najlepsza atrakcja na imprezę
Kolejne kroki do budowy kolejki Monorail w Rzeszowie
1400 pątników wyruszyło na Jasną Górę
Podmiejska Kolej Aglomeracyjna coraz bliżej
Nożownik zaatakował śpiące małżeństwo!
Rusza budowa hotelu w Jasionce
Apartamenty nad morzem? Tylko Baltica Apartments
Kwasek cytrynowy czy soda oczyszczona? Co sprawdzi się lepiej do usuwania plam?
Sprawca pożarów w pięciu miejscowościach ujęty
Ponad 2 mld zł na stacje i tory - zmienia się kolej na Podkarpaciu
Podkarpaccy terytorialsi przysięgali w Nowej Dębie. Przyjechał prezydent
Śmiertelny wypadek w Komorowie
Pieniądze na oczyszczalnię ścieków w Berezce
Za co odpowiada zarząd województwa? Ortyl zdecydował
Milion złotych dla Politechniki i Uniwersytetu Rzeszowskiego
Terytorialsi wspierają administrację publiczną na Podkarpaciu
Wybrano wykonawcę drogi S19 Rzeszów Płd. - Babica
Dietetyk online, komu warto zaufać?
Długie obrady sejmiku w sprawie sytuacji w szpitalach. „Idziemy w dobrym kierunku”
Rzeszowskie Centrum Informacji Turystycznej w nowej lokalizacji
Duża akcja poszukiwawcza. 75-latek odnaleziony
W Rzeszowie zakupy w Biedronce zrobisz online. Również w niedziele
Policjant po służbie ujął pijanego kierowcę
73-letni mężczyzna zginął pod kołami opla
Na Pol'And'Rock Festival pociągiem także z Rzeszowa
Dodatkowe połączenia Lufthansy z Rzeszowa do Monachium
Czy warto korzystać z usług firm sprzątających?
Prezydent Tadeusz Ferenc rezygnuje ze startu w wyborach do Sejmu
Dzieci wracają do szkół. Sytuacja w Rzeszowie
Młody dzik spacerował ulicami miasta