Przygotowania do budowy przejścia z windami pod torami

Przygotowania do budowy przejścia z windami pod torami

Na stacji Rzeszów Główny przejście pod torami zastąpi kładkę. Będą windy na perony. Od 1 sierpnia wykonawca rozszerza zakres przebudowy. Nad torami pozostanie część kładki, która zapewni pasażerom bezpieczne dojścia do pociągów. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. warta 205 mln zł (współfinansowana ze środków POIiŚ) zwiększy komfort obsługi i ułatwi wszystkim dostęp do kolei.

Wykonawca 1 sierpnia, po zabezpieczeniu terenu, zdejmie dwa przęsła kładki od strony ul. Kochanowskiego. Zapewniona jest bezpieczna droga do centrum miasta wydzielonym przejściem tymczasowym i pozostałą częścią kładki. Rozbiórka pozostałych części obiektu nastąpi po wybudowaniu przejścia pod torami. Dla mieszkańców i podróżnych nowy obiekt ma być gotowy w drugiej połowie 2020 r.

Przebudowa centralnej części stacji Rzeszów

Podróżni zyskają na stacji oczekiwany standard obsługi. Docelowo wszystkie perony z windami, schodami ruchomymi i z przejściem podziemnym zapewnią komfortową obsługę, także osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W czerwcu wykonawca rozpoczął przebudowę dwóch peronów. Na czas prac zapewniono zastępcze, tymczasowe przejścia.

Prace na stacji obejmują również tory, sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Inwestycja w Rzeszowie, realizowana jest z Krajowego Programu Kolejowego, w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych ( w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM)”.

W ramach zadania powstaje nowy przystanek Rzeszów Zachodni. Podróżni już od czerwca korzystają z nowego peronu. Kolejny peron będzie oddany w grudniu bieżącego roku.

Wartość podpisanej w czerwcu 2018 r. umowy na stację Rzeszów, współfinansowanej ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 205 mln zł netto. Jej zakończenie planowane jest w połowie 2021 r.

Projekt „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap III Rzeszów Główny” jest współfinansowany ze środków UE POIiŚ 2014-2020.

Efekty inwestycji

– zwiększenie komfortu obsługi pasażerów
– lepszy dostęp do pociągów dla osób o ograniczonej mobilności
– większa dostępność do podróży koleją
– zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym
– zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
– sprawniejsza komunikacja publiczna w aglomeracji i regionie
– lepsze warunki utrzymania infrastruktury