1700 osób broni targowiska

1700 osób broni targowiska

W Ropczycach funkcjonuje już od blisko 30 lat miejscowy bazar, gdzie kupcy z miasta i okolic handlują różnymi towarami od ogrodniczych po przemysłowe. Miejsce to jest popularne wśród mieszkańców. Niestety jego przyszłość w obecnej formie, a co za tym idzie utrzymanie wielu rodzin, stoi pod znakiem zapytania. W tej sprawie zebrano 1723 podpisy pod apelem przygotowanym przez ropczyckiego adwokata Przemysława Przybył. Apel ten w obecności kilkunastu przedstawicieli kupców został w przekazany burmistrzowi Ropczyc.

Wszystko przez planowaną modernizację, która zmienić ma charakter ropczyckiego bazaru, ale co najważniejsze zmniejszyć ilość tzw. boksów do zaledwie kilku. Burmistrz podpisał kilka tygodni temu umowę na modernizację bazaru w ramach środków UE, projekt ten niestety zdecydowanie zmienia jego charakter oraz zakres działalności, czemu sprzeciwiają się dotychczasowi kupcy, jak i wielu mieszkańców Ropczyc.

W apelu, podpisanym przez ponad 1700 osób, ropczycki adwokat Przemysław Przybył prosi Burmistrza Ropczyc m.in. o:
– Zapewnienie osobom dotychczas handlującym na targu w Ropczycach innej lokalizacji na terenie miasta, w której osoby te mogłyby kontynuować swoją dotychczasową działalność w trakcie modernizacji targu, jako taką lokalizację proponuję np. niezagospodarowany grunt gminny przy Dworcu Autobusowym.
– Zapewnienie w projekcie modernizowanego targu miejsc na stałe stoiska handlowe dla osób dotychczas handlujących na ropczyckim targu.
– Powołanie gminnej Komisji, której zadaniem byłaby pomoc w znalezieniu lokali lub pracy dla osób handlujących dotychczas na ropczyckim targu.

Apel ten w poniedziałek (2 września br.) o godz. 14.00 został dostarczony przez inicjatora wraz z kilkunastoma przedstawicielami ropczyckich kupców na ręce Burmistrza Miasta. Gospodarz miasta w spotkał się w sali sesyjnej z osobami, które przyszły do Urzędu Miasta. Podczas spotkania rozmawiał z poszczególnymi kupcami w obecności kilku urzędników, gdzie zapadły pewne wstępne propozycje dla kilku osób. Sam burmistrz potwierdził, że niestety nie wystarczy miejsc na zmodernizowanym bazarze dla wszystkich chętnych.

– Osoby podpisane pod apelem zdają sobie sprawę z konieczności modernizacji ropczyckiego targu. Doceniamy także starania o pozyskanie środków unijnych na ten cel. Popieramy stworzenie warunków do bezpośredniego handlu przez miejscowych rolników. Niemniej jednak, zwracamy uwagę Pana Burmistrza na fakt, że aktualne plany dotyczące modernizacji ropczyckiego targu, wiążą się z utratą utrzymania przez blisko 30 rodzin, które od niemalże trzech dekad handlowały w tym miejscu – komentuje adwokat Przemysła Przybył, który jest autorem apelu.