Ponad 21 mln zł dla gmin z powiatu rzeszowskiego

Ponad 21 mln zł dla gmin z powiatu rzeszowskiego

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła przedstawicielom samorządów z powiatu rzeszowskiego promesy w ramach realizacji Funduszu Dróg Samorządowych.

POWIAT RZESZOWSKI

 • GMINA BOGUCHWAŁA
 • 3 zadania
 1. Przebudowa drogi 108167R ze skrzyżowaniem z drogą 108164R w Kielanówce
 2. Przebudowa drogi na Osiedlu Koreja w Boguchwale w km 0+006,7 do 0+769,05
 3. Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale
 • Dofinansowanie: 1 785 140,00 zł

 • GMINA CHMIELNIK
 • 1 zadanie

– Przebudowa dróg gminnych nr 108266R Zabratówka Wieś – Błędowa Tyczyńska km 0+000 – 2+841 i nr 108267R Zabratówka – Markówki – Grzegorzówka w km 0+284 – 1+185

 Kwota dofinansowania: 1 568 132,00 zł

 • GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
 • 4 zadania
 1. Budowa dróg na os. NIWA w Głogowie Małopolskim (nr 132032R, nr 132033R).
 2. Budowa drogi gminnej Rudna Mała – Szeligówki, gmina Głogów Małopolski
 3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przewrotne, gmina Głogów Małopolski
 4. Budowa dróg na os. NIWA w Głogowie Małopolskim (ul. Matejki, ul. Poniatowskiego, ul. Różana)
 • Kwota dofinansowania: 3 401 086,00 zł

 • GMINA HYŻNE
 • 1 zadanie

– Przebudowa drogi gminnej Nr 108454R w km 2+620 – 3+430 wraz z przepustami, oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 3103, 1793, 3093 w km 0+000 – 0+187, wraz z budową chodnika i kładką dla pieszych w miejscowości Hyżne

 • Kwota dofinansowania: 1 335 253,00 zł

 

 • GMINA KRASNE
 • 2 zadania
 1. Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1393R do granicy z Krzemienicą w miejscowości Strażów
 2. Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne
 • Kwota dofinansowania: 10 300 967,00 zł

 • GMINA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI
 • 1 zadanie

– Przebudowa dróg gminnych: nr 108722R ulica Grabowa w km 0+000-0+279,50, Nr 108721R ulica Brzozowa w km 0+000 – 0+312,20 i Nr 108720R ulica Bukowa w km 0+000-0+335,50 na Osiedlu „Pod Lasem” w Sokołowie Małopolskim

 • Kwota dofinansowania: 895 765,00 zł

 

 • GMINA TRZEBOWNISKO
 • 2 zadania
 1. Budowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z przebudową zjazdu publicznego w miejscowości Tajęcina, Gmina Trzebownisko
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 108842R w miejscowości Łukawiec w km 2+780 – km 3+301
 • Kwota dofinansowania: 1 426 434,00 zł

 • MIASTO DYNÓW
 • 1 zadanie

– Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. gruntów 5127/2 w Dynowie poprzez budowę oświetlania ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę jezdni i chodników dla pieszych

 • Kwota dofinansowania: 633 499,00 zł