Nie zgłosił wwożonych do Polski pieniędzy. Sporo go to kosztowało

Nie zgłosił wwożonych do Polski pieniędzy. Sporo go to kosztowało

W Oddziale Celnym w Medyce stawił się 19-letni obywatel RP, który zgłosił przewóz 6 tys. euro. W wyniku kontroli celno-skarbowej funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Medyce ujawnili dodatkowe 24 tys. euro, które zostały pominięte w zgłoszeniu.

Podejrzany przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i tytułem kary grzywny wpłacił kwotę 5 tys. złotych oraz zryczałtowane koszty postępowania sądowego w kwocie 216 zł. To pierwsze w tym roku ujawnienie niezgłoszonych dewiz w Oddziale Celnym w Medyce.

Warto pamiętać, że niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przywozu do Polski środków płatniczych lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.