Bez wychodzenia z domu załatwisz sprawę w urzędzie pracy

Bez wychodzenia z domu załatwisz sprawę w urzędzie pracy

Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce
o bezpieczeństwo zdrowotne Klientów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz obsługujących ich pracowników, od 16 marca 2020 roku do odwołania, zostaje zamknięta obsługa klientów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą e-mail. 

Numery telefonów znajdują się na stronie: https://wuprzeszow.praca.gov.pl/

poczta e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

platforma Facebook: https://www.facebook.com/wuprzeszow/

  • Osoby załatwiające sprawy związane z powrotem po pracy za granicą prosimy o przesyłanie dokumentów tradycyjną pocztą na adres: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów 

Informacje można uzyskać telefonicznie:     

(17) 74 32 809

(17) 74 32 810

(17) 85 09 212

Wszystkie informacje oraz niezbędne formularze wniosków znajdują się na stronie WUP Rzeszów: 

https://wuprzeszow.praca.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego

  • Informacje o wsparciu ze środków europejskich i krajowych: (17) 85 09 200  

Kontakt z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:

Doradcy zawodowi  (17) 85 09 272,  (17) 85 09 273

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (17) 85 09 274

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (17) 85 09 272, (17) 85 09 276

EURES (17) 74 32 801

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (17) 747 06 57

Kontakt telefoniczny dla Klientów:

– Oddziału Zamiejscowego w Tarnobrzegu: (15) 822 15 94 wew. 341, 320, 346 

 – doradca zawodowy: (15) 822 15 94, wew. 347 i 342 

– Oddziału Zamiejscowego w Przemyślu: (16) 678 22 70

– Oddziału Zamiejscowego w Krośnie (13) 436 34 26

  doradca zawodowy: (13) 436 49 17